ท่องเอเชียใต้ในเมืองแห่งทราย ทตโตริ (Tottori)

คริสต์มาสนี้พาเที่ยวเมืองทตโตริ (Tottori) เมืองแห่งเนินทรายขนาดยักษ์ที่อยู่ติดทะเลญี่ปุ่น พร้อมเที่ยวเอเชียใต้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย

0 Comments