สรุปหนังสือ 10 เทคนิควิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด 🐥

"เพราะชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเก่งแค่ด้านเดียว" มาดูเทคนิคการเป็นคนเก่งแบบเป็ด เรียนรู้หลายทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาใช้รวมกันให้เกิดคุณค่า

0 Comments