สรุปหนังสือ You Are a Badass อยากทำก็ทำ! อย่าให้คำพูดคนฆ่าคุณ

หากคุณอยู่ในจุดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิต หรืออยู่ช่วงระหว่างกำลังเปลี่ยนแปลง หนังสือ You Are a Badass อยากทำก็ทำ! อย่าให้คำพูดคนฆ่าคุณ เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยผลักดันไม่ให้เรายอมแพ้

0 Comments