สรุปหนังสือ Mokoto Marketing : 4 ข้อการตลาดแบบจริงใจ

ทำการตลาดอย่างไรให้เป็นที่รักของทุกคน และทำให้ธุรกิจเติบโต มาดูวิธีทำการตลาดแบบจริงใจของธุรกิจญี่ปุ่นกว่า 20 แบรนด์ใน Makoto Marketing กันเลย!

0 Comments