สรุปหนังสือ เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง : ส่งต่อความหวังจากเพื่อนร่วมโรคซึมเศร้า

ในตอนที่สิ้นหวัง คิดว่าฉันคงไม่มีวันดีขึ้นได้อีกแล้ว อยากให้ลองอ่าน "เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง" หนังสือที่มอบความหวังจากเพื่อนร่วมโรคซึมเศร้า

0 Comments