• สรุปหนังสือ Big Data ดัดจริต (Everybody Lies)

    สรุปหนังสือ Everybody Lies : Big Data ดัดจริต

    Big Data ดัดจริต เป็นหนังสือที่เปลือยตัวตนของมนุษย์ผ่านข้อมูลบนโลกออนไลน์และคำค้นหาบน Google บอกเล่าเรื่องราวงานวิจัยทาง Data Science ได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย