สรุปหนังสือ Everybody Lies : Big Data ดัดจริต

Big Data ดัดจริต เป็นหนังสือที่เปลือยตัวตนของมนุษย์ผ่านข้อมูลบนโลกออนไลน์และคำค้นหาบน Google บอกเล่าเรื่องราวงานวิจัยทาง Data Science ได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย

0 Comments