สรุปหนังสือ Rich Woman สอนผู้หญิงให้รวย สวย และสตรอง!

สรุปหนังสือ Rich Woman สำหรับผู้หญิงทุกคนที่ต้องการมีอิสรภาพ มั่นคงในชีวิต และไม่ต้องการพึ่งพาอาศัย(เรื่องการเงิน)ผู้ชายหรือใครทั้งนั้น

0 Comments