สรุปหนังสือ กฏการทำงานของ Google (Work Rules!)

สรุป 5 Key Takeaways จากหนังสือ ว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อให้ตัวเรา ทีม และฝ่ายบริหาร ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น

0 Comments